Welcome to the Community Fund web site*
*
*
 HAFAN/AMDANOM NI


about us picture


Amdanom ni

Y Gronfa Gymunedol sy'n rhoi arian Loteri i elusennau a grwpiau gwirfoddol i helpu'r rhai mwyaf anghenus.

Rydym yn ddatganoledig gyda swyddfeydd ar draws y DG felly gallwn weithio’n agosach gyda’r prosiectau a ariannwn. Rydym yn gweithredu nifer o rhaglenni grantiau sy’n addas ar gyfer gwahanol fathau o brosiectau a grwpiau.

Cewch ddarllen mwy am pwy ydym ni a'r ffordd rydym yn gweithio yn y Gronfa Loteri Fawr ac mae’n bosib cysylltu ni ar.

Darllenwch y newyddion diweddaraf am beth ry’n ni’n gwneud a phwy rydym wedi ariannu’n ddiweddar.

Mae’n cyhoeddiadau lleol a chenedlaethol ar gael ar y wefan hon.